Sion

Sion

> holocaust > helga-deen

Helga Deen
Category=Helga Deen RSS feed
1 Lotgevallen van Helga Deen (NL) [Edit]Helga Deen
Een wel heel bijzondere archiefschat kreeg het Regionaal Archief Tilburg in bezit: het dagboek van de 18 jarige Helga Deen uit Tilburg. Zij begint haar dagboek als een uitlaatklep op het moment dat ze 2 maanden in kamp Vught zit. Directe feiten of gebeurtenissen komen niet voor in het dagboek dat ´slechts´ een maand beslaat. Schrijven is voor haar een manier om gevoelens van onmacht, wanhoop, strijd en verlangen een plaats te geven. Naast brieven, zijn er ook tekeningen en briefkaarten van Helga gevonden, allemaal gericht aan haar vriend, haar geliefde, Kees van den Berg. Kees gebruikte de lege bladzijden uit het dagboek om Helga terug te schrijven. Het dagboek begint op 1 juni 1943 en eindigt op donderdag 1 juli 1943.